شنبه 26 دی‌ماه سال 1388 ساعت 01:09 ب.ظ

جناب سردار احمدی مقدم در رابطه با اینکه پلیس ایمیل ها را کنترل می کند، فرمودند: "کسی تصور نکند که آنتی پروکسی (!!!) جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چراکه تاکنون در رابطه با آنها نیز مدارا می‌شده است"


والا ما تا اونجا که میدونیم پروکسی، آنتی فیلتر می باشد و دیگه این آنتی پروکسی چیه خدا میدونه و آقای احمدی مقدم! البته به نظرم منظورش همان استفاده معمولی باشد! چون در کلمه آنتی آنتی فیلتر، آنتی ها با هم میره و میشه استفاده معمولی از اینترنت!!